Дослідження впливу мультипробіотика СИМБІТЕР® на формування стеатогепатозу

12.10.2021

У науково-практичному журналі «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» (№92(1), 2021). була опублікована стаття «Модуляція параметрів імунної системи за розвитку глутамат-індукованого стеатогепатозу та його корекція мультипробіотиком СИМБІТЕР® АЦИДОФІЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ». Автор статті та дослідження — Кондро Мар’яна Миронівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

У статті наведено опис та результати дослідження імунологічних механізмів розвитку стеатогепатозу в лабораторних тварин за умов вісцерального ожиріння, індукованого уведенням глутамату натрію та оцінка профілактичного впливу мультипробіотика СИМБІТЕР® АЦИДОФІЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ на формування стеатогепатозу.

Стеатогепатоз (або жировий гепатоз) — хронічне захворювання печінки, що характеризується патологічними змінами клітин печінки у зв’язку з аномальним накопиченням у них жирів (тригліцеридів), у результаті чого відбувається порушення процесів обміну.

Дослідження показало, що періодичне введення щурам із глутамат-індукованим стеатогепатозом мультипробіотика СИМБІТЕР® АЦИДОФІЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ суттєво відновлювало морфофункціональний стан печінки та запобігало розвиткові стеатогепатозу.

Повний текст статті доступний за посиланням.